Metsästysluvat

Seura myy alueelleen päiväkortteja, joiden hinta on 20€. Päiväkorttilaisella täytyy olla aina mukana isäntänä  joku seuran jäsen. Isännällä voi olla kerrallaan max. kaksi vierasta.

Kaikki seuran jäsenet sekä päiväkorttilaiset tarvitsevat Fasaanin metsästykseen fasaaniluvan, jonka hinta on seuran jäseneltä 5€ / kpl ja päiväkorttilaiselta 10€/kpl.  Suosituksena on, että fasaani kanoja ei ammuta.

Vieraskorttilaisilla täytyy olla aina mukana tulostettu maksutosite, josta ilmenee Metsästäjän nimi, isännän nimi ja  metsästyspäivänmäärä. Isännällä saa ollamax. kaksi vierasta kerrallaan mukana.  Vieraskortilla metsästetty riista on pois isännän kiintiöstä.

Luvat maksetaan suoraan seuran tilille ennen metsästyksen aloitusta:
Tilinumero: POP Kauhava: FI2747442020005566


-->