Jäsenyys ja säännöt

Kuva: Timo Hemminki

Kuva: Timo Hemminki

Seuran säännöt löytyvät seuraavasta linkistä: Seuran_säännöt

Seuralla on seuraavanlaisia jäseniä:

Nuorisojäsen:
Nuorisojäseniksi valitaan henkiöitä joiden ikä on alle 18 vuotta. Nuorisjäsenyyden kautta seuran toimintaan pyritään saamaan uusia nuoria metsästyksen harrastajia. Nuorisojäsenen jäsenmaksu on 20 € / metsästysvuosi . Liittymismaksua ei peritä. Täytettyään 18 vuotta, henkilö voi anoa seuran varsinaista jäsenyyttä.

Varsinainen jäsen:
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 70 euroa / metsästysvuosi. Riistanhoitoa harrastavat ja seuran kökkätöissä ahkeroivat voivat maksaa jäsenmaksunaan 50 euroa / metsästysvuosi.

Vuosikorttijäsen:
Vuosikorttijäsenyydestä päättää seuran yleinen kokous. Jäsenyys maksaa 200 euroa / metsästysvuosi.

Kunniajäsen:
Seura voi valita ansioituneita jäseniään kunniajäseniksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.Seuran liitymismaksu on 150 euroa, joka maksetaan sinä vuonna kun liityt seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Seuran uusilla jäsenillä on aina (2) kahden vuoden koeaika, jonka aikana jäsen voidaan erotta seurasta välittömästi, mikäli koejäsen ei ole noudattanut seuran sääntöjä tai hyviä metsästystapoja.

Seura valitsee jäsenensä seuran yleisessä kokouksessa. Ensisijaisesti seuran jäseniksi valitaan henkilöitä, joiden asuinpaikka on seuran alueella tai henkilö on vuokrannut maata seuralle metsästysalueeksi.

Seuran jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan yleisen kokouksen käsiteltäväksi. Hakemus toimitetaan sihteerille joko sähköpostilla tai paperiversiona.


-->